معنی و ترجمه کلمه patrol boat به فارسی patrol boat یعنی چه

patrol boat


علوم دريايى : ناوچه گشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها