معنی و ترجمه کلمه patulous به فارسی patulous یعنی چه

patulous


باز،گشاده ،گشوده ،منبسط،پهن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها