معنی و ترجمه کلمه patzer به فارسی patzer یعنی چه

patzer


پاتزر
ورزش : شطرنج باز ضعيف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها