معنی و ترجمه کلمه pauperism به فارسی pauperism یعنی چه

pauperism


گدايى ،بينوايى ،اعانه بگيرى ،گروه گدايان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها