معنی و ترجمه کلمه paver به فارسی paver یعنی چه

paver


اجر فرش ،کوبه براى کوبيدن سنگفرش
معمارى : بناى سنگفرش


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها