معنی و ترجمه کلمه pavis به فارسی pavis یعنی چه

pavis


سپربزرگى که در قرنهاى ميانه بکارميبرندوسرتاپارامى پوشانيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها