معنی و ترجمه کلمه pay dirt به فارسی pay dirt یعنی چه

pay dirt


خاک زرگرى يا خاک معدن قابل استفاده ،تحقيقات واکتشافات با ارزش ومفيد،منفعت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها