معنی و ترجمه کلمه pay roll به فارسی pay roll یعنی چه

pay roll


ليست حقوق
علوم نظامى : ليست پرداخت حقوق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها