معنی و ترجمه کلمه pay به فارسی pay یعنی چه

pay


جبران کردن ،غرامت دادن کارسازى کردن ،پرداخت کردن ،دستمزد،پرداختن ،کار سازى داشتن ،بجااوردن ،انجام دادن ،تلافى کردن ،پول دادن ،حقوق ماهيانه ،اجرت ،وابسته به پرداخت
قانون ـ فقه : حقوق
بازرگانى : پرداختن ،پرداخت ،پرداختى
علوم ن ظامى : دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها