معنی و ترجمه کلمه payable at sight به فارسی payable at sight یعنی چه

payable at sight


بى وعده ،ديدارى ،رويتى
قانون ـ فقه : قابل پرداخت به محض رويت به رويت
بازرگانى : پرداخت ديدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها