معنی و ترجمه کلمه payment in kind به فارسی payment in kind یعنی چه

payment in kind


پرداخت غيرنقدى
بازرگانى : پرداخت جنسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها