معنی و ترجمه کلمه payment on open account به فارسی payment on open account یعنی چه

payment on open account


بازرگانى : پرداخت در حساب جارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها