معنی و ترجمه کلمه pc-file iii به فارسی pc-file iii یعنی چه

pc-file iii


کامپيوتر : يک سيستم ارزان و همه منظوره براى مديريت پايگاه داده که براى سهولت بکارگيرى طراحى شده است


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها