معنی و ترجمه کلمه pc به فارسی pc یعنی چه

pc


Personal Computer،Pocket Computer،Portable Computer،Printed Circuit
کامپيوتر : Programm Counter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها