معنی و ترجمه کلمه peanut به فارسی peanut یعنی چه

peanut


(گ.ش ).بادام زمينى ،پسته زمينى ،رنگ کتانى ،رنگ کنف


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها