معنی و ترجمه کلمه pedagogue به فارسی pedagogue یعنی چه

pedagogue


)pedagog(اموزگار،معلم ،اموزگار علم فروش
روانشناسى : مربى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها