معنی و ترجمه کلمه peduncle به فارسی peduncle یعنی چه

peduncle


( )pedicel(گ.ش ).ساقه اصلى ،ساقه گل ،(ج.ش ).ساق
روانشناسى : پايک مغزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها