معنی و ترجمه کلمه peeling به فارسی peeling یعنی چه

peeling


قشر،پارچه لباسى نازک ،پوست انداختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها