معنی و ترجمه کلمه peer to peer network به فارسی peer to peer network یعنی چه

peer to peer network


شبکه همتا
کامپيوتر : شبکه همراه به همراه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها