معنی و ترجمه کلمه peerage به فارسی peerage یعنی چه

peerage


طبقه لردها،مقام سناتورى ،مقام اشرافى ،اعيانى
قانون ـ فقه : اعيانى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها