معنی و ترجمه کلمه peers of iveland به فارسی peers of iveland یعنی چه

peers of iveland


بزرگانى که از ميان انها 28 تن بطور دائم براى نمايندگى برگزيده مى شوند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها