معنی و ترجمه کلمه peg out (to) به فارسی peg out (to) یعنی چه

peg out (to)


کوبيدن ميخ چوبى در زمين
معمارى : پياده کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها