معنی و ترجمه کلمه pellagra به فارسی pellagra یعنی چه

pellagra


يکجور ناخوشى که پوست را مى ترکاندو بساک ه انسانرابديوانگى مى کشاند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها