معنی و ترجمه کلمه pelt به فارسی pelt یعنی چه

pelt


پرتاب کردن ،شتاب کردن ،ضربه ،شتاب ،پوست پشم دار،خامسوز،پوست خام ،پوست کندن ،پوستک ،پى درپى زدن ،پى در پى ضربت خوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها