معنی و ترجمه کلمه penal code به فارسی penal code یعنی چه

penal code


قانون جزا،(حق ).حقوق جزا،مجموعه حقوق کيفرى
قانون ـ فقه : قانون جزا،قانون مجازات عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها