معنی و ترجمه کلمه penal statute به فارسی penal statute یعنی چه

penal statute


قانون جزايى
قانون ـ فقه : قانون مجازات


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها