معنی و ترجمه کلمه penalty به فارسی penalty یعنی چه

penalty


از کف دادن نوبت( بيليارد)،امتياز منفى خطاى پرش( شمشيربازى)،غرامت ،جزا،کيفر،مجازات ،تاوان ،جريمه
قانون ـ فقه : مجازات ،تاوان وجه التزام
روانشناسى : کيفر
بازرگانى : تنبيه ،مجازات
ورزش : از کف دادن نوبت ،اخطار،امت ياز منفى خطاى پرش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها