معنی و ترجمه کلمه penelope به فارسی penelope یعنی چه

penelope


(افسانه )پنلوپ زوجه اوديسوس)odysseus(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها