معنی و ترجمه کلمه penetrability به فارسی penetrability یعنی چه

penetrability


قابليت نفوذ
شيمى : نفوذ پذيرى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها