معنی و ترجمه کلمه penetrable به فارسی penetrable یعنی چه

penetrable


سوراخ شدنى ،کاويدنى ،نفوذ پذير،رخنه پذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها