معنی و ترجمه کلمه penetrably به فارسی penetrably یعنی چه

penetrably


بطور نفوذ ناپذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها