معنی و ترجمه کلمه penetract به فارسی penetract یعنی چه

penetract


راه يافتن ،نفوذ کردن ،رخنه کردن سوراخ کردن
علوم مهندسى : شکافتن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها