معنی و ترجمه کلمه penis به فارسی penis یعنی چه

penis


قضيب ،الت مردى ،الت رجوليت ،ذکر،کير
قانون ـ فقه : الت تناسلى مرد
روانشناسى : الت تناسلى مرد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها