معنی و ترجمه کلمه penitent به فارسی penitent یعنی چه

penitent


توبه کار،پشيمان ،تائب ،اندوهناک ،نادم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها