معنی و ترجمه کلمه penitentiary به فارسی penitentiary یعنی چه

penitentiary


ندامتگاه ،ندامتى ،دار التاديب ،بازداشتگاه يا زندان مجرمين
روانشناسى : بازداشتگاه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها