معنی و ترجمه کلمه penitentiary به فارسی penitentiary یعنی چه

penitentiary


ندامتگاه ،ندامتى ،دار التاديب ،بازداشتگاه يا زندان مجرمين
روانشناسى : بازداشتگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها