معنی و ترجمه کلمه penny worth به فارسی penny worth یعنی چه

penny worth


انچه برابر يک پنى ميتوان خريد،ارزش يک پنى ،سودا،معامله ،بها،مقدار کم

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها