معنی و ترجمه کلمه pentad به فارسی pentad یعنی چه

pentad


دسته پنج تايى ،دوره پنجساله ،مدت پنج روزه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها