معنی و ترجمه کلمه pentad به فارسی pentad یعنی چه

pentad


دسته پنج تايى ،دوره پنجساله ،مدت پنج روزه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها