معنی و ترجمه کلمه pentandrous به فارسی pentandrous یعنی چه

pentandrous


پنج پرچمى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها