معنی و ترجمه کلمه penury of money به فارسی penury of money یعنی چه

penury of money


کميابى پول ،قحط پول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها