معنی و ترجمه کلمه pepper and salt به فارسی pepper and salt یعنی چه

pepper and salt


پارچه فلفل نمکى ،رنگ فلفل نمکى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها