معنی و ترجمه کلمه per capita income به فارسی per capita income یعنی چه

per capita income


روانشناسى : درامد سرانه
بازرگانى : درامد سرانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها