معنی و ترجمه کلمه per saltum به فارسی per saltum یعنی چه

per saltum


بيرنگ ،بى فاصله ،بى وسيله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها