معنی و ترجمه کلمه per second per second به فارسی per second per second یعنی چه

per second per second


(در مورد تعيين ميزان سرعت در ثانيه )مجذور ثانيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها