معنی و ترجمه کلمه perceive به فارسی perceive یعنی چه

perceive


درک کردن ،دريافتن ،مشاهده کردن ،ديدن ،ملاحظه کردن
روانشناسى : ادراک کردن

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها