معنی و ترجمه کلمه perceived self به فارسی perceived self یعنی چه

perceived self


روانشناسى : خود ادراک شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها