معنی و ترجمه کلمه percentage به فارسی percentage یعنی چه

percentage


برحسب درصد،صدى چند،قسمت ،مقدار
عمران : درصد
معمارى : نسبت يا درصد
روانشناسى : درصد
بازرگانى : درصدگيرى
ورزش : نسبت حرکات موفقيت اميز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها