معنی و ترجمه کلمه perception of an object به فارسی perception of an object یعنی چه

perception of an object


مشاهده يا ديدن چيزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها