معنی و ترجمه کلمه perception به فارسی perception یعنی چه

perception


درک ،مشاهده قوه ادراک ،اگاهى ،دريافت ،احساس
روانشناسى : ادراک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها