معنی و ترجمه کلمه perceptual constancy به فارسی perceptual constancy یعنی چه

perceptual constancy


روانشناسى : ثبات ادراکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها