معنی و ترجمه کلمه perceptual handicap به فارسی perceptual handicap یعنی چه

perceptual handicap


ورزش : ناتوانى ذهنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها